Algemene voorwaarden

Van Dooijeweert Kleding V.O.F., leverancier van uitvaartkleding, vervoerskleding, koorkleding, ambtskleding.

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten met Van Dooijeweert Kleding V.O.F.

Artikel 2 Levering
Levering vindt plaats op het moment van in ontvangstname van producten. Indien gebruik wordt gemaakt van een bezorgdienst, geldt het moment van overdracht van producten aan de bezorgdienst. Deelleveringen zijn in overleg mogelijk, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Van Dooijeweert Kleding V.O.F. kan worden gefactureerd.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat eerst over op de koper, indien laatstgenoemde het verschuldigde bedrag ter zake geleverde producten heeft voldaan.

Artikel 4 Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief het geldende BTW-tarief en maattoeslag. Wijzigingen in het BTW-tarief van overheidswege worden per direct doorberekend.

Artikel 5 Verzendkosten
Bij besteding onder € 200,00 wordt € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 6 Betaling
De betaling van het verschuldigde bedrag ter zake geleverde producten dient binnen 14 dagen na levering te worden voldaan. Indien betaling uitblijft kan Van Dooijeweert Kleding V.O.F. buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Van Dooijeweert Kleding V.O.F. kan te allen tijde vooruitbetaling of enige andere vorm van zekerheid van betaling van koper verlangen, bij het uitblijven waarvan Van Dooijeweert Kleding V.O.F. gerechtigd is de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7 Website
Alle afbeeldingen en omschrijvingen op de website van Van Dooijeweert Kleding V.O.F. zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Niets op de website mag worden gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Van Dooijeweert Kleding V.O.F.

Artikel 8 Privacy
Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Van Dooijeweert Kleding V.O.F. en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Geschillen
Klachten over de uitvoering van een overeenkomst kunnen worden gemaild naar peter@vandooijeweertkleding.nl. Op overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien een klacht niet onderling kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

V.O.F. Van Dooijeweert Kleding
Peter van Dooijeweert
Voorstraat 33
4033 AB Lienden
06-28686876
06-22782685
peter@vandooijeweertkleding.nl

 

Although there are many benefits of purchasing a paper from an essay writing company but it’s important to decide which one best suits your needs. It should allow you to request multiple revisions at no cost of charge, as well as a guarantee against plagiarism as well as 24 top essay writer hour assistance from a customer service. These are the things you should look for when choosing the right writing service. These benefits alone can convince you to choose a writing service that is cost-effective. Three things you should keep in mind.