1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van V.O.F. Van Dooijeweert Kleding. Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens van u die wij in beheer hebben. U leest hier hoe we daar mee omgaan. Hiermee voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Gegevens

Hieronder wordt weergegeven welke gegevens wij bewaren.

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Namen medewerkers
 • Factuur/afleveradres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • Kledingmaten

 

 1. Bewaartermijn

Van Dooijeweert Kleding bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierna worden uw gegevens verwijderd. Sommige gegevens worden langer bewaard op basis van wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. Delen met derden

Van Dooijeweert Kleding verstrekt uw gegevens enkel aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kunt u denken aan een pakketdienst die kleding bij u bezorgd. Wij verstrekken nooit uw gegevens aan partijen buiten de EU.

 

 1. Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om de beveiliging van uw gegevens te kunnen garanderen. Wij hanteren bij al onze systemen een gebruikersnaam en wachtwoord. Er worden met regelmaat back-ups gemaakt van de gegevens die wij bewaren, om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

 1. Rechten

U heeft als betrokkene een aantal rechten. Hieronder worden uw rechten weergegeven.

 

Recht op informatie: wij informeren u over de verwerking van uw gegevens. U mag ook aan ons vragen of uw gegevens worden verwerkt.

Recht op inzage: u mag inzage hebben in de gegevens die wij van u verwerken.

Correctierecht: u kunt ons verzoeken uw gegevens te wijzigen als deze onjuist zijn of zijn veranderd.

Recht op verwijdering: als u toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken mag u deze toestemming weer intrekken. Als wij uw gegevens bewaren op basis van een wettelijke verplichting kunnen wij uw gegevens niet verwijderen.

Recht op bezwaar: u mag bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

 

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens dan kunt u direct met ons contact opnemen. Wij zullen dan trachten een en ander met u op te lossen. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Peter van Dooijeweert

Carolien van Dooijeweert

V.O.F. Van Dooijeweert Kleding

Voorstraat 33

4033 AB Lienden

 

0031(0) 6 28686876

administratie@vandooijeweertkleding.nl